Sportverslag

Erotiek en Porno 
streden om de titel
het ging er heet aan toe
Erotiek daagde uit
draaide rondjes in de ring
ontweek Porno 
die er op zijn beurt
steeds vol bovenop dook
de focus die Erotiek hanteerde
maakte dat ze ‘m altijd aan zag komen
van welke kant hij haar ook benaderde
zo leek ze te dollen met hem
op zoek naar zijn gevoelige plek
die ze kende, 
en hij wist dat
maar ze draaide er steeds speels omheen
dat maakte haar zo sterk
Liefde en Tederheid in het publiek
hielden met regelmaat hun adem in
zij voelden meer voor Erotiek
dan voor Porno
omdat ze wisten hoe hardhandig 
en ruw deze kon doorslaan
meedogenloos de klus soms klaarde
Tederheid kreunde licht 
toen Liefde haar hand zocht
op het moment dat Erotiek zich in de ring
aan Porno over leek te geven
die daar niet op was bedacht
en in het onbewaakte ogenblik daarna
was het Erotiek de de klus klaarde
ze had 'm ingepalmd
uitgeteld lag Porno op de vloer
en Erotiek zat bovenop hem
terwijl zijn coach teleurgesteld
de handdoek in de ring wierp
knipoogde Erotiek
naar Liefde en Tederheid
die elkaar, geïnspireerd, omhelsden
en innig kusten

Tekst: ©FuroreHugo
Foto: ©Marcel Kolenbrander


Iedere dag een vers.
Gevangen in verdichte taal: een gedachte, een beleving, een observatie die me deze dag aantikte.

Ik vind het erg leuk als je me volgt en zo af en toe een reactie geeft.
Vul je e-mailadres in of gebruik de ‘volg-knop’ en je ontvangt iedere dag een dagvers dagvers.


Ik sta overigens ook open voor verzoekversjes. Draag gerust een onderwerp aan ;-).

brug

de één

      de kloof

de ander

wie bouwt de brug?
de ander 
heeft het vermogen
de één
de wijsheid

maar ja
die kloof

Tekst: ©FuroreHugo
Foto: ©Marcel Kolenbrander


Iedere dag een vers.
Gevangen in verdichte taal: een gedachte, een beleving, een observatie die me deze dag aantikte.

Ik vind het erg leuk als je me volgt en zo af en toe een reactie geeft.
Vul je e-mailadres in of gebruik de ‘volg-knop’ en je ontvangt iedere dag een dagvers dagvers.


Ik sta overigens ook open voor verzoekversjes. Draag gerust een onderwerp aan ;-).

wegwijzer

je kunt het echt zo gek
nog niet bedenken
of er zijn wel schoenen voor

voetbal, hockey, wandel
regen, sneeuw, water
ski, fiets, dat gaat oneindig door

ik heb van velen ooit
wel eens een paar gehad
ieder soort zijn eigen spoor

zo werd ik op mijn pad beschermd
tegen stekel, glas- en spijkerleed
fysiek was dat heel prettig hoor

maar voor de weg die ik bewandelde
met mijn glazen hart en porceleinen ziel
was maar bitter weinig voetcomfort

ik werd een landkaart zo van scheuren en van barsten
die me wezen welke weg ik beter wel of niet kon gaan
het was de waarde van die kaart waardoor ik nooit de moed verloor

Dagvers: Iedere dag een vers naar aanleiding van het boekje “Elke dag een tekening” waarin ik dagelijks word uitgedaagd een tekenopdracht uit te voeren. Laat ik nou tekenen met woorden!
De opdracht van vandaag:

Teken alle schoenen die je hebt

Je kunt me volgen door je mailadres in te vullen in de linkerkolom van deze pagina en op de de ‘volg’ -link te klikken.

opgang

ik woon dichtbij een zee van tranen
een baai vol golven van verdriet
waar ook ik bij tijd en wijle 
(te vaak) de mijne in vergiet
soms loop ik er mijn avondrondje
en zie de zon die zee in zinken
dan voelt de einder heel nabij
en ook de wens om te verdrinken
in die golven in die tranen
dan wil ik tot de bodem gaan
om ’s morgens na een zwarte nacht
met de zon weer hemelhoog te staan