held

hij liet de wereld van zijn schouders rollen
de last werd hem nu toch te zwaar
nou kon hij wel wat hebben maar
’t was altijd stilstaan zelden hollen

het begon hem door zijn hoofd te tollen
altijd stond hij voor de ander klaar
zijn eigen sores maakte hij onwaar
door ze weg te grappen of te grollen 

uiteindelijk is hij dus rechtop gaan staan
je kunt niet altijd voor een ander bukken
zonder aan jezelf voorbij te gaan

hij keek ze even nog vertwijfeld aan
en niet wetend of het hem zou lukken
is hij toen zijn eigen weg gegaan

tweesprong

mijn ziel weifelt weer
op de tweesprong
bij de wegwijzer

het hout, verweerd,
wijst onbewogen
twee kanten aan

welke kant ook
ik straks nemen zal
't voelt altijd wel verkeerd

naar links naar Jou
loopt verder weg
bij Mij vandaan

het andere, naar Mij,
dat pad dat laat me
juist van Jou weggaan

de tussenweg
die ken ik niet
staat ook niet aangegeven

‘k heb het vaak al geprobeerd
kwam steeds weer bij die tweesprong uit
hij is er al mijn hele leven

mijn kiezen

kies ik voor leven
of voor dood?
neem ik kaas
of toch maar jam?
doe ik begraven
of crematie? 
kies ik voor haar?
of waarom eigenlijk niet voor hem?
neem ik een koffie
of een thee?
koop ik een Opel
of Ferrari?
neem ik de linker of de rechterdeur
in het aanbod op de wc?
blijf ik bij je?
gaan we scheiden?
wil ik een kind?
bij jou, bij haar
of geen van beiden?
doe ik een kat,
of toch een hond?
welke kleur verf ik de muren
en wat doe ik op de grond?
sta ik op,
draai ik me om?
laat ik jou je gang gaan
of zeg ik STOP?
hang ik de pleerol
links- of rechtsom?
leg ik mijn boek
nou hier of daar?
vind ik mezelf
of jou nou dom?
laat ik me steriliseren
ja of nee?
geloof ik in God
in Allah
of toch in geen van twee?
PVV, SP of VVD?
Feyenoord, Ajax, PSV?
op safari?
all inclusive?
euthanasie of pijnlijk sterven?
of toch maar een kanarie?
ieder moment
en het aanbod is reuze
en ik, ik moet het doen
aan mij de keuze

Dagvers: Iedere dag een vers naar aanleiding van het boekje “Elke dag een tekening” waarin ik dagelijks word uitgedaagd een tekenopdracht uit te voeren. Laat ik nou tekenen met woorden!
De opdracht van vandaag:

Teken waar je mee worstelt

Je kunt me volgen door je mailadres in te vullen in de linkerkolom van deze pagina en op de de ‘volg’ -link te klikken.