natuurlijk

toen de wereld 
met een schok
tot stilstand kwam
alles na-sidderde 
door de impact
die dat gaf
stof nederdaalde,
dwarrelde toen ook
de arrogantie neer?
krabde de mensheid zich
op het achterhoofd?
daalde ze af
van haar betonnen burcht
vanwaaruit zij neerkeek
op de natuur
om te ontdekken
dat zij zelf natuur is?
en toen de wereld
langzaamaan weer 
in beweging kwam
wat is er toen 
ten goede
in de mensheid 
gaan bewegen?
haar natuur?

virus

er heerst een ziekte in het land
het rept en roert zich nu al weken
wat is er met ons aan de hand
welk virus is er neergestreken
het nestelt zich in het verstand
om onze ratio te breken
waarna paniekgevoel ontbrandt
om nog meer chaos op te kweken
ik weet niet waar dit in verzandt
en hoe dit ons zal op gaan breken
wel weet ik nu langzamerhand
de mensheid zit nog vol gebreken

opnieuw

(Dit vers laat zich het beste lezen op een groot scherm ;-).

ooit
jaren later
toen de aarde

dor en verlaten was
en alle mensen uitgestorven
of weg naar verdere planeten

ruïnes enkel nog karkassen waren
van een heel erg drukbevolkt verleden
er van natuur niets meer te bekennen was

kiemde er op een stoffig pleintje één plantje op  
het wilde het zo graag nog een keer opnieuw proberen
het kopje wat verlegen en voorzichtig naar de grond gekeerd

kwam het omhoog, voelde zonlicht op haar o zo tere blanke steeltje
richtte zich op om zich te laven aan die verkwikkende energieke warmte
waardoor het zich kon openen en de bloem werd zoals het ooit was bedoeld

ramkoers

het ruimteschip waarmee ik reis
doolt stuurloos door de ruimte
twee kapiteins op één schip 
is al geen doen
laat staan de meer dan honderddrieënnegentig
op de mijne
ze worden het maar niet eens
over hoe het schip gezond te houden
welke koers er dient gevaren
hoe zorg te dragen
voor de zevenenhalf miljard koppige bemanning
en haar have
ze worden het überhaupt niet eens
het ruimteschip waarmee ik reis
doolt stuurloos door de ruimte

Dagvers: Iedere dag een vers naar aanleiding van het boekje “Elke dag een tekening” waarin ik dagelijks word uitgedaagd een tekenopdracht uit te voeren. Laat ik nou tekenen met woorden!
De opdracht van vandaag:

Teken je vervoermiddel van vandaag

Je kunt me volgen door je mailadres in te vullen in de linkerkolom van deze pagina en op de de ‘volg’ -link te klikken.

zij met u

“Vrede op aarde!”
is veel te hoog gegrepen.
Dat doel ligt buiten mijn bereik
heb ik inmiddels wel begrepen.

“Vrede in mij”
ligt beter voor het grijpen.
Wanneer ik die weet te bereiken
mag ik al in mijn handjes knijpen.

Als ik die wereldvrede wil
die ik zo innig wens,
dan moet ik bij mijzelf beginnen
en niet bij enig ander mens.

Dagvers: Iedere dag een vers naar aanleiding van het boekje “Elke dag een tekening” waarin ik dagelijks word uitgedaagd een tekenopdracht uit te voeren. Laat ik nou tekenen met woorden!
De opdracht van vandaag:

Teken je hartewens

Je kunt me volgen door je mailadres in te vullen in de linkerkolom van deze pagina en op de de ‘volg’ -link te klikken.