held

hij liet de wereld van zijn schouders rollen
de last werd hem nu toch te zwaar
nou kon hij wel wat hebben maar
’t was altijd stilstaan zelden hollen

het begon hem door zijn hoofd te tollen
altijd stond hij voor de ander klaar
zijn eigen sores maakte hij onwaar
door ze weg te grappen of te grollen 

uiteindelijk is hij dus rechtop gaan staan
je kunt niet altijd voor een ander bukken
zonder aan jezelf voorbij te gaan

hij keek ze even nog vertwijfeld aan
en niet wetend of het hem zou lukken
is hij toen zijn eigen weg gegaan

tweesprong

mijn ziel weifelt weer
op de tweesprong
bij de wegwijzer

het hout, verweerd,
wijst onbewogen
twee kanten aan

welke kant ook
ik straks nemen zal
't voelt altijd wel verkeerd

naar links naar Jou
loopt verder weg
bij Mij vandaan

het andere, naar Mij,
dat pad dat laat me
juist van Jou weggaan

de tussenweg
die ken ik niet
staat ook niet aangegeven

‘k heb het vaak al geprobeerd
kwam steeds weer bij die tweesprong uit
hij is er al mijn hele leven

zzp wee

Onderstaand gedicht schreef ik op verzoek en input van Berdine Segers. Een zeer gewaardeerde collega ZZP-er in het acteursvak.
ze ploegt maar voort
de vrouw die ZZP-er heet
(en met haar zoveel anderen)
haar spaarpot roept
en wil gevuld
reserves voor die
magere tijden

want geloof me
die bestaan
in haar bestaan

dus ploegt ze voort
je weet maar nooit
haar lichaam klaagt
haar geest die zeurt
het werk is leuk
maar steunt niet altijd
zware dagen

want geloof me
die bestaan
in haar bestaan

in haar zoektocht
naar wie te luisteren
belt ze vrouwmoedig
een collega op
die het geld
juist dit moment
goed kan gebruiken

want geloof me
die bestaan
in haar bestaan

een dagje vrij!
plots is het daar
rust op al die fronten
van het ongeploegde
ZZP-bestaan
voelt ze weer één
van haar geluksmomenten

want geloof me
die bestaan
in haar bestaan